ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس

هر عدد 0 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی