میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 10,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 3,850 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 2,300 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

شوکو کیک

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات

بادام زمینی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

بادام زمینی فلفلی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
بسته بندی

بسته بندی

هر عدد 1,400 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 400 تومان اضافه به سبد خرید

ربان قرمز

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 10,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 3,850 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 2,300 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

شوکو کیک

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات

بادام زمینی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

بادام زمینی فلفلی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
بسته بندی

بسته بندی

هر عدد 1,400 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 400 تومان اضافه به سبد خرید

ربان قرمز

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 10,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 3,850 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 2,300 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

شوکو کیک

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات

بادام زمینی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

بادام زمینی فلفلی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
بسته بندی

بسته بندی

هر عدد 1,400 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 400 تومان اضافه به سبد خرید

ربان قرمز

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 10,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 3,850 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 2,300 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

شوکو کیک

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات

بادام زمینی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

بادام زمینی فلفلی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
بسته بندی

بسته بندی

هر عدد 1,400 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 400 تومان اضافه به سبد خرید

ربان قرمز

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 10,000 تومان اضافه به سبد خرید

سیب زرد

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیوی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

سیب قرمز

هر عدد 3,850 تومان اضافه به سبد خرید

نارنگی

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 2,300 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

شوکو کیک

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 8,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 5,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 4,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات

بادام زمینی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

بادام زمینی فلفلی مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان مزمز

هر عدد 5,000 تومان اضافه به سبد خرید
بسته بندی

بسته بندی

هر عدد 1,400 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 400 تومان اضافه به سبد خرید

ربان قرمز

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی