صبحانه آماده

کراسان،ژانبون،گوجه،پنیر،خیار،کاهو

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

سویتال،پنیر،گردو،زیتون،گوجه،روکلا

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب،پنیر،سس پستو،اسفناج

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

نان تست،تخم مرغ،بیکن،پنیر

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

test

هر کیلو گرم 152 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه آماده

کراسان،ژانبون،گوجه،پنیر،خیار،کاهو

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

سویتال،پنیر،گردو،زیتون،گوجه،روکلا

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب،پنیر،سس پستو،اسفناج

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

نان تست،تخم مرغ،بیکن،پنیر

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

test

هر کیلو گرم 152 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه آماده

کراسان،ژانبون،گوجه،پنیر،خیار،کاهو

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

سویتال،پنیر،گردو،زیتون،گوجه،روکلا

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب،پنیر،سس پستو،اسفناج

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

نان تست،تخم مرغ،بیکن،پنیر

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

test

هر کیلو گرم 152 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه آماده

کراسان،ژانبون،گوجه،پنیر،خیار،کاهو

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

سویتال،پنیر،گردو،زیتون،گوجه،روکلا

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب،پنیر،سس پستو،اسفناج

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

نان تست،تخم مرغ،بیکن،پنیر

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

test

هر کیلو گرم 152 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه آماده

کراسان،ژانبون،گوجه،پنیر،خیار،کاهو

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید

سویتال،پنیر،گردو،زیتون،گوجه،روکلا

هر عدد 8,500 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب،پنیر،سس پستو،اسفناج

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

نان تست،تخم مرغ،بیکن،پنیر

هر عدد 7,000 تومان اضافه به سبد خرید

test

هر کیلو گرم 152 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی