ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 4,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ پنیر خامه ای

هر عدد 6,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 6,950 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 10,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 11,000 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 4,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ پنیر خامه ای

هر عدد 6,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 6,950 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 10,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 11,000 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 4,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ پنیر خامه ای

هر عدد 6,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 6,950 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 10,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 11,000 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 4,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ پنیر خامه ای

هر عدد 6,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 6,950 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 10,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 11,000 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
ساندویچ و کلاب

کلاب پنیر خامه ای

هر عدد 4,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب تخم مرغ

هر عدد 5,900 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ پنیر خامه ای

هر عدد 6,600 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب کره بادام زمین و مربا

هر عدد 6,950 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سبزی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ کوکو سیب زمینی

هر عدد 8,750 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ رپ فیله مرغ

هر عدد 10,500 تومان اضافه به سبد خرید

ساندویچ ژامبون

هر عدد 11,000 تومان اضافه به سبد خرید
صبحانه سنتی

پنیر،کره،مربا،شیر،تخم مرغ، نان

هر عدد 7,300 تومان اضافه به سبد خرید

نان، پنیر، کره، مربا، تخم مرغ، چای و نبات

هر عدد 6,000 تومان اضافه به سبد خرید

کلاب نان و پنیر، تخم مرغ، هیس، نسکافه

هر عدد 9,500 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی