میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

زردآلو

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

شلیل ( شبرنگ )

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید

آلو شابلون

هر عدد 1,600 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

گلدن کیک کاکائویی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

شوکو کیک

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

کیک یزدی

هر عدد 800 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو + حلوا

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی پرتقال

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی میوه های قرمز

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی مخلوط میوه

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه پرتقال رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه هلو رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه آناناس رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات سوربن رنگین کمان

هر عدد 750 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات
بسته بندی

بسته (کوچک)

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

بسته (بزرگ)

هر عدد 1,700 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 350 تومان اضافه به سبد خرید

ربان مشکی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

زردآلو

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

شلیل ( شبرنگ )

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید

آلو شابلون

هر عدد 1,600 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

گلدن کیک کاکائویی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

شوکو کیک

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

کیک یزدی

هر عدد 800 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو + حلوا

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی پرتقال

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی میوه های قرمز

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی مخلوط میوه

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه پرتقال رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه هلو رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه آناناس رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات سوربن رنگین کمان

هر عدد 750 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات
بسته بندی

بسته (کوچک)

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

بسته (بزرگ)

هر عدد 1,700 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 350 تومان اضافه به سبد خرید

ربان مشکی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

زردآلو

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

شلیل ( شبرنگ )

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید

آلو شابلون

هر عدد 1,600 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

گلدن کیک کاکائویی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

شوکو کیک

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

کیک یزدی

هر عدد 800 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو + حلوا

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی پرتقال

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی میوه های قرمز

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی مخلوط میوه

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه پرتقال رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه هلو رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه آناناس رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات سوربن رنگین کمان

هر عدد 750 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات
بسته بندی

بسته (کوچک)

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

بسته (بزرگ)

هر عدد 1,700 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 350 تومان اضافه به سبد خرید

ربان مشکی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

زردآلو

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

شلیل ( شبرنگ )

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید

آلو شابلون

هر عدد 1,600 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

گلدن کیک کاکائویی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

شوکو کیک

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

کیک یزدی

هر عدد 800 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو + حلوا

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی پرتقال

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی میوه های قرمز

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی مخلوط میوه

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه پرتقال رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه هلو رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه آناناس رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات سوربن رنگین کمان

هر عدد 750 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات
بسته بندی

بسته (کوچک)

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

بسته (بزرگ)

هر عدد 1,700 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 350 تومان اضافه به سبد خرید

ربان مشکی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
میوه

موز 170 گرمی

هر عدد 2,850 تومان اضافه به سبد خرید

موز 240 گرمی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

زردآلو

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

شلیل ( شبرنگ )

هر عدد 1,800 تومان اضافه به سبد خرید

خیار گلخانه ای

هر عدد 700 تومان اضافه به سبد خرید

آلو شابلون

هر عدد 1,600 تومان اضافه به سبد خرید
کیک و شیرینی

گلدن کیک کاکائویی

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

پن کیک درنا

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید

کیک لیندو شیرین عسل

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

شوکو کیک

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

کیک یزدی

هر عدد 800 تومان اضافه به سبد خرید

کیکی سی سی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید

خرما و مغز گردو + حلوا

هر عدد 1,200 تومان اضافه به سبد خرید
نوشیدنی

نکتار پرتقال سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار موهیتو سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نکتار آناناس سان استار

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی پرتقال

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی میوه های قرمز

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی مخلوط میوه

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه پرتقال رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه هلو رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

آبمیوه آناناس رانی

هر عدد 3,500 تومان اضافه به سبد خرید

پرتقال پالپ دار کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

میوه های ترش کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

پنج میوه کاریز

هر عدد 4,000 تومان اضافه به سبد خرید

آب معدنی

هر عدد 1,500 تومان اضافه به سبد خرید
دسر

دسر نوشیدنی کاپوچینو دنت

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی توت فرنگی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

نوشیدنی شکلاتی

هر عدد 3,000 تومان اضافه به سبد خرید

دسر شکلاتی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر توت فرنگی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید

دسر موزی دنت

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
بیسکویت و شکلات

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم پرتقالی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر کرم نارگیلی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

ویفر شکلاتی کوپا

هر عدد 2,000 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات سوربن رنگین کمان

هر عدد 750 تومان اضافه به سبد خرید

شکلات هیس

هر عدد 2,500 تومان اضافه به سبد خرید
تنقلات
بسته بندی

بسته (کوچک)

هر عدد 1,100 تومان اضافه به سبد خرید

بسته (بزرگ)

هر عدد 1,700 تومان اضافه به سبد خرید

دستمال و کارد و نمک

هر عدد 350 تومان اضافه به سبد خرید

ربان مشکی

هر عدد 1,000 تومان اضافه به سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.

محتویات جعبه

  • جمع سفارش0 تومان
  • تعداد بسته
  • مالیات0 تومان
  • هزینه ارسال0 تومان
  • تخفیف0 تومان
  • قابل پرداخت0 تومان

توضیحات

انتخاب تعداد بسته

بررسی نهایی