ترحیم و سوگواری

مهمونای شما مهمونای ما هستن

ما رو تو غم خودتون شریک بدونید و بدونید که میوا برای شما، عزیز از دست رفتتون و مهموناتون سنگ تموم میزاره تا یک مجلس آبرومند و بی نقص داشته باشید. ما میوه، خرما و حلوا رو در بسته بندی های شکیل و یک‌نفره براتون آماده میکنیم و با "ارسال رایگان" به دستتون میرسونیم تا شما بتونید به بهترین شکل از مهموناتون پذیرایی کنید.