پکیج سیمنار و همایش - کد 500

  • پکیج سیمنار و همایش - کد 500
  • 75000ریال

بسته های ارائه شده شامل میوه های زیر است
  • نکتار انگور قرمز سن ایچ1
  • تاپ کیک تکی1
  • پسته زعفرانی گلستان1
متاسفانه امکان پذیرفتن سفارش های روزانه وجود ندارد. تمامی سفارش ها حداقل برای روز بعد آماده می شوند.
اگر این پکیج برای شما مناسب نیست ، پیکج مورد نظر را در کمتر از ۱۰ دقیقه درست کنید سفارشی سازی

بسته خود را در کمتر از 10 دقیقه بسازید

سفارشی سازی