پکیج همایش و سمینار - کد 501

  • پکیج همایش و سمینار - کد 501
  • 43000ریال

بسته های ارائه شده شامل میوه های زیر است
  • سیب1
  • موز1
  • تاپ کیک تکی1
  • نکتار پرتقال سن ایچ1
متاسفانه امکان پذیرفتن سفارش های روزانه وجود ندارد. تمامی سفارش ها حداقل برای روز بعد آماده می شوند.
اگر این پکیج برای شما مناسب نیست ، پیکج مورد نظر را در کمتر از ۱۰ دقیقه درست کنید سفارشی سازی

بسته خود را در کمتر از 10 دقیقه بسازید

سفارشی سازی